خواجہ من قبلہ من دین من ایمان من

0
806

خواجہ من قبلہ من دین من ایمان من

خواجہ من قبلہ من دین من ایمان من
من باقربانت شوم اے یوسف کنعان من

من به دامان معین الدین چشتي دست زدم
هادی من خضر من مھدی من مولائے من

تو به دامان مودود چشتي دست زدی
چشت جای تو اجمير شد آستان تو

اے شہنشاہ ولایت خواجہ ہند الولی
یک نگاہ گاہے گاہے از طفیل پنجتن

سجدہ گاہے عاشقانست آستان پاک تو
گفت محبوب الہی خواجہ پاک و پتن

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here